Amorium Antik Kenti
Arkeolojik Kazısı
3B Restorayon Animasyonu

İZLEMEK İÇİN OYNAT TUŞUNA BASINIZ >

AmorIum Sanal Gezintisi

Akıllı Telefonla, Amorium Antik Kentinin içinde
3B Gözlük ile sanal dünyada Tarihi gezebilirsiniz

AmorIum
KazIsI

Aşağı Şehir Kilisesi olarak da bilinen Bazilika A, Amorium’da tanımlanan dört Hristiyan bazilikasından biridir. Bazilika A, modern Hisar Köyü’nün güneyindeki bir sırtta yer alır. Buradaki kazılar 1990’da başlamış ve aralıklarla 1990-1998, 2002 ve 2004-2009 sezonlarında sürdürülmüştür. Kilisenin yıkılmış duvarı bugün sadece 2-3 metre yüksekliğindedir...

01

B/ YUKARI ŞEHİR / BAZİLİKA

02

YUKARI ŞEHİR / İÇ SUR

03

BİZANS HAMAMI

04

A/ AŞAĞI ŞEHİR KİLİSESİ

Aşağı Şehir Kilisesi olarak da bilinen Bazilika A, Amorium’da tanımlanan dört Hristiyan bazilikasından biridir. Bazilika A, modern Hisar Köyü’nün güneyindeki bir sırtta yer alır. Buradaki kazılar 1990’da başlamış ve aralıklarla 1990-1998, 2002 ve 2004-2009 sezonlarında sürdürülmüştür. Kilisenin yıkılmış duvarı bugün sadece 2-3 metre yüksekliğindedir...

05

BB/D BÜYÜK BİNA

kazı
hakkında

Amorium'da ilk çalışmalar, 1987 yılında Prof. Dr. R. Martin Harrison tarafından bir yüzey araştırması ile başlamıştır. Harrison, 1988 yılında Oxford Üniversitesi adına kazı izni alarak 1992 yılına kadar çalışmalara devam etmiştir. Kentin güneybatısındaki şehir surları ana sur duvarında, kentin güneyinde kalan ve Geç Roma - Erken Bizans Dönemine tarihlenen "Büyük Bina" olarak adlandırılmış alanda, Aşağı Şehir Bazilika'da ve Yukarı Şehir'de 14. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl sonuna tarihlenen "L" açması olarak adlandırılmış alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlk kazılarda Amorium'un MS. 6. yüzyıldan 11. yüzyılın sonuna kadar büyük bir yerleşim sahip olduğu ve Bizans şehrinin sadece yukarı şehirde yer alan höyükle sınırlı olmadığı, aşağı şehirdeki duvarlarla çevrilmiş alana kadar uzandığı anlaşılmıştır.

"Amorium Kazıları Projesi" 1993-2009 yılları arasında Dr. Chris S. Lightfoot tarafından devam ettirilmiştir. Dr. Chris S. Lightfoot 1990 yılında Aşağı Şehir Kilise kompleksinde başlatılan çalışmalara devam etmiştir. Bu çalışmalarda kompleks içinde ana kilise, vaftizhane ve bir çok mezar ortaya çıkarılmıştır. Kilise'de 2002-2009 yılları arasında taş konservasyonu konusunda uzman bir ekip çalışmıştır. Aşağı Şehir surlarında üçgen planlı kulenin batısında yer alan kapıda, 1996 yılında Aşağı Şehir Kilisesi'nin kuzeyinde, sit alanının yaklaşık ortasında yer alan ve "Büyük Mekan" olarak adlandırılan alanda çalışılmaya başlanmıştır. Bu alanda 2001 yılında MS. 6-9. yüzyıllara tarihlenen bir Bizans Hamamı ve döşemesiz bir sokak ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu alanın, sürdürülen çalışmalarda kentin önemli bir şarap üretim merkezi olduğu anlaşılmıştır. Alanda şarap üretim atölyeleri, üzüm ezilmesi için kullanılan plaster kaplı tanklar ve elde edilen üzüm suyunun fermantasyon için biriktirildiği daha küçük havuzlar açığa çıkarılmıştır. Hamam ve şarap havuzunun üzeri koruma amaçlı birer çatı ile kapatılmıştır.

Amorium Kazıları, 2013 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile Afyonkarahisar Müzesi Başkanlığında ve Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in Bilimsel Danışmanlığında gerçekleşmiştir. Kentteki kazı çalışmaları, Bakanlar Kurulu kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi adına 2014 yılından itibaren Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in başkanlığında sürdürülmektedir.

EKİP

PROF. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP

Sanat Tarİhçİ

Kazı Başkanı
Anadolu Ünİversİtesİ - Edebİyat Fakültesİ

DR. A. CEREN EREL

Sanat Tarİhçİ

Kazı Başkan Yardımcısı
Hacettepe Ünİversİtesİ - Güzel Sanatlar Fakültesİ

YRD.DOÇ.DR. ŞENER YILDIRIM

Sanat Tarİhçİ

Mersİn Ünİversİtesİ - Edebİyat Fakültesİ

 

 

DR. NIKOLAOS TSIVIKIS

Arkeolog

Gİrİt, Akdenİz Araştırmaları Enstİtüsü

 

 

ÖĞR.GÖR. HASAN YILMAZYAŞAR

Sanat Tarİhçİ

Anadolu Ünİversİtesİ - Edebİyat Fakültesİ

 

 

ARAŞ.GÖR. SELDA UYGUN

Sanat Tarİhçİ

Anadolu Ünİversİtesİ - Edebİyat Fakültesİ

 

 

SEVİNÇ ÖZEN

Sanat Tarİhçİ

Anadolu Ünİversİtesİ - Edebiyat Fakültesİ

MEHMET KURT

Sanat Tarİhçİ

Anadolu Ünİversİtesİ - Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü

YAYINLAR

36. Kazı sonuçları
toplantısı

dr.adİl özme

may 2014

Raporu İndir

37. kazı sonuçları
toplantısı

dr.haydar dönmez

may 2015

Raporu İndir

38. kazı sonuçları
toplantısı

dr.adİl özme

may 2016

Raporu İndir

39. kazı sonuçları
toplantısı

dr.adİl özme

may 2017

Raporu İndir